Mali İşler Müdürlüğü

Görev Alanlarımız

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve mevzuat gereğince, defter ve belgeleri tutmak, bilanço kar-zarar tablosu hazırlamak ve beyannameleri düzenlemek, benzeri işlemleri yapmak,
  • Muhasebe ,finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mali tablolar, Bütçe Rapor ve benzerlerini düzenlemek ,
  • Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını  sağlamak üzere tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, tablolarının hazırlanmasını sağlamak ve mali kontrolünü yapmak,
  • Mevcut ekonomik ve mali durum değerlendirilerek; üniversitenin geleceğine yönelik plan ve program hazırlamak,
  • İzmir Ekonomi  Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetmelik, yönerge ve esasları doğrultusunda işlemleri yürütmektir
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.